ให้บริการแบบมืออาชีพมากว่า 10 ปี ในรูปแบบบริษัท มั่นคง มั่นใจได้ ไม่ทิ้งงาน

  Hot Line : 09-0987-6671
  Fax : 0-2102-2980บริการนี้เหมาะกับใคร

     ในปัจจุบัน เทคโนโลยีด้านการสื่อสารผ่านทางอินเตอร์เน็ต ได้พัฒนาขึ้นอย่างมากและมีความสำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนมากขึ้น ทำให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนจำเป็นต้องจัดทำเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ต่อชุมชน ซึ่งการจัดทำเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการนั้น เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยให้ชุมชนได้ทราบถึงนโยบายและทิศทางในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น รวมทั้งยังสามารถมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อคิดเห็น เสนอแนะ ติชมในเรื่องต่างๆ ทำให้หน่วยงานสามารถแก้ไขปัญหานั้นได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการประชาสัมพันธ์สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในท้องถิ่นอีกด้วยตัวอย่างหน่วยงานราชการที่จำเป็นต้องมีเว็บไซต์

1. สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล
2. สำนักงานเทศบาลตำบล
3. สำนักงานเทศบาลเมือง
4. สำนักงานเทศบาลนคร
5. สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
6. สำนักงานท้องถิ่นอำเภอ
7. สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด
8. สำนักงานอำเภอ
9. โรงเรียน
10. หน่วยงานราชการทุกหน่วยงานบริษัท บาร์เทอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ที่อยู่ : เลขที่ 402/28 หมู่บ้านฮาบิเทีย ปัญญาอินทรา ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
contact us : market@thaimallplaza.com

Hot Line : 09-0987-6671
Fax : 0-2102-2980