ให้บริการแบบมืออาชีพมากว่า 10 ปี ในรูปแบบบริษัท มั่นคง มั่นใจได้ ไม่ทิ้งงาน

  Hot Line : 09-0987-6671
  Fax : 0-2102-2980

สิ่งที่ต้องเตรียม

     หากทางหน่วยงานของท่านประสงค์ที่จะจัดทำเว็บไซต์กับทางบริษัทฯ ขอให้ทางหน่วยงานของท่าน ช่วยจัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการจัดทำเว็บไซต์ และเพื่อความถูกต้องได้ข้อมูลที่ครบสมบูรณ์ ดังต่อไปนี้

 

1. ข้อมูลทั่วไปในหน่วยงานของท่าน

 

2. แผนที่ ภาพสำนักงาน โลโก้ (เป็นรูปภาพ)

 

3. ด้านการเมือง การปกครอง (รายชื่อผู็บริหาร และรูปภาพ ภายในหน่วย งานของท่าน)

 

4. ด้านการบริหาร และการวางแผน (แผนพัฒนาสามปี)

-การจัดทำแผนพัฒนา
- รายรับ-รายจ่ายของหน่วยงาน
- โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการในปัจจุบัน
- สถานที่ต่างๆ เช่น วัด, โรงเรียน, โรงพยาบาล, อนามัย ฯลฯ
- จำนวนประชากร อาชีพ ฯลฯ
- การคมนาคม (ถนน, เส้นทางในคมนาคม)
- แหล่งน้ำ ประปา ไฟฟ้า
 

5. โครงการ / กิจกรรม ที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาล เช่น

- การแก้ไขปัญหาความยากจนในท้องถิ่น และ อื่นๆ
- การปราบปรามยาเสพติด, ผู้มีอิทธิพล และ อื่นๆ
 

6. แหล่งชุมชนในท้องถิ่น

 

7. ด้านเศรษฐกิจใตท้องถิ่น

 

8. สินค้า OTOP หรือสินค้าที่น่าสนใจในท้องถิ่น

 

9. แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในท้องถิ่น

 

10. ปฏิทินกิจกรรม

 

11. รับสมัครงาน และโอนย้ายหมายเหตุ : หากท่านต้องการให้มีข้อมูล ข้อ 3, ข้อ 8, ข้อ 9 ให้มีรูปแบบสมบูรณ์ อาจนำรูปภาพมาเป็นข้อมูลเพิ่มเติมได้ ข้อมูลบางรายการ อยู่ในบรรยายสรุป, แผนพัฒนาตำบล, จปฐ., ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และงบประมาณประจำปีของแต่ละหน่วยงาน และต้องส่งข้อมูลให้ทางอีเมลล์ หรือ CD-ROM เป็นไฟล์ Word หรือ Excel รูปภาพเป็นไฟล์ jpg หรือ gifบริษัท บาร์เทอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ที่อยู่ : เลขที่ 402/28 หมู่บ้านฮาบิเทีย ปัญญาอินทรา ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
contact us : market@thaimallplaza.com

Hot Line : 09-0987-6671
Fax : 0-2102-2980