ให้บริการแบบมืออาชีพมากว่า 10 ปี ในรูปแบบบริษัท มั่นคง มั่นใจได้ ไม่ทิ้งงาน

  Hot Line : 09-0987-6671
  Fax : 0-2102-2980

ตัวอย่างหัวข้อการทำเว็บไซต์

     เพื่ออำนวยความสะดวกในการเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำเว็บไซต์ ท่านสามารถเตรียมเนื้อหาในการจัดทำเว็บไซต์ได้ตามหัวข้อ ดังนี้

 

1. ข้อมูลทั่วไป

- ประวัติของค์กร
- ที่ตั้ง
- สัญลักษณ์
- วิสัยทัศน์
- ผู้บริหาร
- เขตการปกครอง
- แผนที่, พื้นที่, เขตติดต่อ
- ประชากร
- สาธาณสุข
- ความจำเป็นพื้นฐาน
 

2. สภาพชุมชน

- สังคม
- ศาสนา
- ประเพณี
- การศึกษา
 

3. สภาพเศรษฐกิจ

- อาชีพ, ภาวะการว่างงาน
- รายได้
- เศรษฐกิจ
- สหกรณ์
- พืชเศรษฐกิจ
- การเกษตร
- การพานิชย์
- การปศุสัตว์
- การอุตสาหกรรม
- การถือครองที่ดิน
 

4. ข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารและการวางแผน

- การจัดทำแผนพัฒนา
- รายได้ รายจ่ายของหน่วยงาน (ย้อนหลัง 3 ปี)
- โครงการ / กิจกรรม ที่ดำเนินการในปัจจุบัน
- วัด, โรงเรียน, นักเรียน (ก่อนประถม, ประถม มัธยม)
- โรงพยาบาล, อนามัย (ระยะทาง)
- คมนาคม (ถนน, เส้นทางคมนาคม)
- แหล่งน้ำ
- น้ำปะปา
- ป่าไม้
- ไฟฟ้า
- การสื่อสาร
 

5. โครงการ / กิจกรรมที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาล (ย้อนหลัง 3 ปี)

- ความจำเป็นพื้นฐาน
- แก้ไขปัญหาความยากจน
- ยาเสพติด, ผู้มีอิทธิพล
- ประพฤติมิชอบ ฯลฯ
 

6. สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

 

7. แหล่งท่องเที่ยว

 

8. ปัญหาสำคัญของประชาชนในพื้นที่

 

9. บริการประชาชน

 

10. ความรู้เรื่องภาษี

 

11. ข่าวประกวดราคา

 

12. ข่าวประชาสัมพันธ์

 

13. ปฏิทินกิจกรรม

 

14. ข่าวรับสมัครงาน / โอน (ย้าย)

 

15. อื่นๆ ตามความเหมาะสม
บริษัท บาร์เทอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ที่อยู่ : เลขที่ 402/28 หมู่บ้านฮาบิเทีย ปัญญาอินทรา ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
contact us : market@thaimallplaza.com

Hot Line : 09-0987-6671
Fax : 0-2102-2980