ให้บริการแบบมืออาชีพมากว่า 10 ปี ในรูปแบบบริษัท มั่นคง มั่นใจได้ ไม่ทิ้งงาน

  Hot Line : 09-0987-6671
  Fax : 0-2102-2980

ระบบส่งข้อความสั้น

     ด้วยการติดต่อสื่อสารกันในองค์กร รวมไปถึงการติดต่อสื่อสารระหว่างองค์กร จำเป็นต้องมีความรวดเร็ว กระชับ ฉับไว จึงควรที่จะต้องใช้งานระบบการส่งข้อความ ข่าวสาร ที่ทุกๆ คน สามารถเข้าถึงได้ง่าย และทันต่อเหตุการณ์

     ทางบริษัทฯ จึงได้นำเอาระบบกระจายข่าวสาร ข้อความพร้อมรูปภาพ (Broadcast) ผ่านโปรแกรมไลน์แอท (LINE@) มาใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร หรือประชาสัมพันธ์งานต่างๆ เช่น

 

1. การส่งข้อความแจ้งการประชุม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วน เจ้าหน้าที่และพนักงานส่วนต่างๆ

 

2. การส่งข้อความแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสำคัญ ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ไปยังสมาชิกในชุมชน

 

3. การส่งข้อความแบบกลุ่มภายในหน่วยงาน หรือภายในองค์กรของตน

 

4. การส่งข้อความสำคัญอื่นๆ
บริษัท บาร์เทอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ที่อยู่ : เลขที่ 402/28 หมู่บ้านฮาบิเทีย ปัญญาอินทรา ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
contact us : market@thaimallplaza.com

Hot Line : 09-0987-6671
Fax : 0-2102-2980