ให้บริการแบบมืออาชีพมากว่า 10 ปี ในรูปแบบบริษัท มั่นคง มั่นใจได้ ไม่ทิ้งงาน

  Hot Line : 09-0987-6671
  Fax : 0-2102-2980

จดทะเบียนโดเมนเนม

     เว็บไซต์สำเร็จรูปรองรับการจดทะเบียนโดเมนเนม .th ซึ่งเป็นโดเมนอินเทอร์เน็ตระดับบนสุดตามรหัสประเทศ (ccTLD) สำหรับประเทศไทย ดูแลโดย มูลนิธิสารสนเทศเครือข่ายประเทศไทย โดยแบ่งตามประเภท เป็น 7 ประเภทดังนี้

 

1. in.th เหมาะสำหรับบุคคลหรือองค์กรทั่วไปในประเทศไทย (in Thailand) สำหรับบุคคลทั่วไป และหน่วยงานทุกประเภท (เอกสารสำหรับจด in.th)

 

2. co.th เหมาะสำหรับหน่วยงานการค้า การพาณิชย์และธุรกิจ (commercial entities) ผู้สมัครขอจดทะเบียนชื่อโดเมนเนมนี้ จะต้องเป็นองค์กรพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย หรือบริษัทต่างประเทศที่มีตัวแทนอยู่ในประเทศไทย และตัวแทนนั้นจะต้องจดทะเบียนในประเทศไทย และได้รับการโอนสิทธิในการจดทะเบียนชื่อโดเมนจากบริษัทแม่ในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย (เอกสารสำหรับจด co.th)

 

3. go.th เหมาะสำหรับหน่วยงานรัฐบาล (government use) เช่น กระทรวงหรือหน่วยงานรัฐบาล ผู้สมัครขอจดทะเบียนชื่อโดเมนเนมนี้ จะต้องเป็นหน่วยงานของรัฐบาลไทย (เอกสารสำหรับจด go.th)

 

4. ac.th เหมาะสำหรับหน่วยงานการศึกษา สถาบันการศึกษา (academic institutions) ผู้สมัครขอจดทะเบียนโดเมนเนมนี้ จะต้องเป็นสถาบันการศึกษาที่จดทะเบียนในประเทศไทย (เอกสารสำหรับจด ac.th)

 

5. or.th เหมาะสำหรับหน่วยงานไม่แสวงผลกำไร (non-profit organization) (เอกสารสำหรับจด or.th)

 

6. mi.th เหมาะสำหรับหน่วยงานทหาร (military use) (เอกสารสำหรับจด mi.th)

 

7. net.th เหมาะสำหรับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทั้ง 3 แบบ ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๔๔ (เอกสารสำหรับจด net.th)

 

ข้อดีของการจดทะเบียน .TH

 

1. เป็นโดเมนเนมที่มีชื่อตรงกับหน่วยงาน หรืออักษรย่อของชื่อหน่วยงาน

 

2. สามารถขอชื่อ ภาษาไทย.ไทย ได้ฟรี

 

3. สร้างความน่าเชื่อถือ แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานของท่านได้ที่มีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมาย

 

4. ผู้ถือครองโดเมนเนมเป็นเจ้าของโดเมน 100% โดยไม่สามารถมีบุคคลอื่นใดจะสามารถแทรกแซงได้

 

5. เป็นโดเมนของประเทศไทย แสดงถึงความเป็นคนไทย

 

6. มีการนำผลกำไรตอบแทนคืนสู่สังคม โดยการจัดค่ายอบรมต่างๆ ติดตามผลการดำเนินการได้ที่ http://thnic.or.th/
บริษัท บาร์เทอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ที่อยู่ : เลขที่ 402/28 หมู่บ้านฮาบิเทีย ปัญญาอินทรา ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
contact us : market@thaimallplaza.com

Hot Line : 09-0987-6671
Fax : 0-2102-2980