ให้บริการแบบมืออาชีพมากว่า 10 ปี ในรูปแบบบริษัท มั่นคง มั่นใจได้ ไม่ทิ้งงาน

  Hot Line : 09-0987-6671
  Fax : 0-2102-2980

ระบบ E-Office

     E-Office หรือ สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ คือการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการทำงาน การปฎิบัติงานทั่วไปในชีวิตประจำวัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานและทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) การจัดการเอกสารต่างๆ ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด (Microsoft Word) หรือไมโครซอฟต์เอ็กเซล (Microsoft Excel) เป็นต้น

      นอกจากทางบริษัทฯ จะได้นำระบบ E-Office ที่สามารถรับ – ส่ง หนังสือเวียน หนังสือราชการ หรือไฟล์เอกสารสำคัญต่างๆ ไปยังเจ้าหน้าที่แต่ละส่วนงาน ผ่านโปรแกรมไลน์แอท (LINE@) แล้วนั้น ทางบริษัทฯยังได้นำระบบการเก็บเอกสาร E-Office บน Cloud Server มาประยุกต์ใช้สำหรับจัดเก็บเอกสารสำคัญต่างๆ โดยสามารถเรียกดู หรือแชร์เอกสารไปยังเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านโปรแกรม Drop Box อีกด้วย
บริษัท บาร์เทอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ที่อยู่ : เลขที่ 402/28 หมู่บ้านฮาบิเทีย ปัญญาอินทรา ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
contact us : market@thaimallplaza.com

Hot Line : 09-0987-6671
Fax : 0-2102-2980