ให้บริการแบบมืออาชีพมากว่า 10 ปี ในรูปแบบบริษัท มั่นคง มั่นใจได้ ไม่ทิ้งงาน

  Hot Line : 09-0987-6671
  Fax : 0-2102-2980

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

     สารบัญอิเล็กทรอนิกส์ คือ การรับส่งข้อมูลข่าวสาร หนังสือ หรือเอกสารสำคัญต่างๆ ผ่านระบบการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่จะช่วยเพิ่มความสะดวก รวดเร็วในการรับ – ส่งไฟล์เอกสารสำคัญต่างๆ ระหว่างหน่วยงาน รวมไปถึงการจัดส่งเอกสารถึงกันภายในองค์กร ช่วยลดขั้นตอนการทำงานด้านเอกสารของหน่วยงาน ลดระยะเวลาในการจัดส่งเอกสาร และช่วยประหยัดงบประมาณให้กับหน่วยงาน ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการภูมิทัศน์ของหน่วยงานในด้านเอกสาร ลดการใช้กระดาษ ของกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานต้นสังกัดได้อีกด้วย

     ทางบริษัทฯ ได้นำเอาระบบ LINE@ มาประยุกต์ใช้กับระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อช่วยในการรับ - ส่งไฟล์เอกสาร หนังสือราชการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานภายในหน่วยงานด้วยกันเอง หรือแม้แต่การจัดส่งไปยังหน่วยงานราชการภายนอก รวมไปถึงหน่วยงานต้นสังกัด เช่น ท้องถิ่นอำเภอ ท้องถิ่นจังหวัด ฯลฯ ได้เป็นอย่างดี ด้วยความสะดวกในการใช้งาน การติดตั้งโปรแกรม สามารถใช้งานได้ทุกที่ผ่านสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต จึงช่วยให้ทุกหน่วยงานไม่พลาดในการรับ - ส่งเอกสารสำคัญต่างๆ
บริษัท บาร์เทอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ที่อยู่ : เลขที่ 402/28 หมู่บ้านฮาบิเทีย ปัญญาอินทรา ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
contact us : market@thaimallplaza.com

Hot Line : 09-0987-6671
Fax : 0-2102-2980